Nowinki technologiczne

Przydatne wiadomości

Akademia Edukacji

Prowadzimy szkolenia w formie warsztatów dla wszystkich grup wiekowych z podziałem na etapy edukacyjne. Pomagamy w nauce uczniom z trudnościami edukacyjnymi oraz rozwijamy i wspieramy umiejętności uczniów wybitnie zdolnych.

Oferujemy różne kursy:

I. Metody efektywnej nauki i radzenia sobie ze stresem.
II. Techniki szybkiego czytania i efektywnej nauki.
III. Warsztaty polonistyczne:
1. Kursy przygotowujące do egzaminów: szóstoklasisty, gimnazjalnego i maturalnego z języka polskiego.
2. Zajęcia indywidualne z języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.


Uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oferujemy:

I. Warsztaty umiejętności poznawczych:

MODUŁ 1. Metody efektywnej nauki i radzenia sobie ze stresem.
Blok 1. Techniki pamięciowe.
Blok 2. Twórcze myślenie.
Blok 3. Logiczne myślenie.
Blok 4. Efektywne notatki.
Blok 5. Powtórki.
Blok 6. Higiena pracy umysłowej.
Blok 7. Umiejętność radzenia sobie ze stresem.

XXI w. wymaga od każdego człowieka przyswajania wielu informacji. Niestety przeciętny człowiek wykorzystuje około 12% wydajności swojego mózgu.Jest to niewiele. Wydajność tę można zwiększyć poprzez zastosowanie technik efektywnej nauki.Techniki pamięciowe uczniowie będą mogli wykorzystać do nauki różnych przedmiotów m.in. geografii, historii, języka polskiego, języków obcych, matematyki, fizyki, chemii, biologii. Oprócz tego podczas kursu ćwiczone są umiejętności myślenia logicznego i twórczego, efektywne notowanie oraz radzenia sobie ze stresem.

Więcej informacji tutaj Akademia Edukacji

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz